โปรโมชั่นพิเศษ ประจำเดือน

 โปรโมชั่นพิเศษ ประจำเดือนนี้ เรียนซ่อมแอร์บ้าน.com

เรียนซ่อมแอร์ แถม 4 อย่าง 
  1. ผ่าคอมเพรสเซอร์  (ลูกสูบ)     
  2. แอร์รถยนต์                                                         
  3. ผ่าคอมเพรสเซอร์รถยนต์
  4. พันขดลวดทองแดง คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ